Medlem

Hvad får du blandt andet for dit kontingent

Udover de helt basale ting, der følger med et medlemskab af 3F København (faglig assistance, overenskomstforhandlinger osv.), får du en række andre goder som medlem.

I overskrifter kan f.eks. nævnes:

 • Hjælp til løsning at faglige problemer
 • Forhandling af overenskomster
 • Konfliktunderstøttelse ved overenskomstmæssige strejker (lærlinge undtaget)
 • Oplysning til dig om alt hvad der vedrører løn og arbejdsforhold
 • Hjælp til forbedring af dit arbejdsmiljø
 • Hjælp i forbindelse med arbejdsskade/ulykke
 • Forsikring igennem en billig gruppelivsordning
 • Hjælp ved betalingsstandsning/konkurs
 • Om nødvendigt juridisk bistand for løsning af ovenstående
 • Rådgivning og hjælp vedrørende uddannelse via vort uddannelsesvejledningssystem
 • Indflydelse og medbestemmelse på din fagforening - og samfundet i din hverdag
 • 3F Københavns dgitale medlemsblad og Fagbladet3F - der informerer dig om arbejdsmarkedsforhold og samfund
 • Karensydelse efter endt uddannelse
 • Netværk af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på de fleste arbejdspladser
 • Juridisk rådgivning online
 • Mulighed for deltagelse i aktiviteter arrangeret af 3F København
 • Mere end 40 landsklubber og en række landsbrancheklubber inden for overenskomstområderne, der arbejder for faglig udvikling
 • Fordele og rabatter på LO Plus kort (www.loplus.dk)
 • En fornuftig fortolkning af a-kasselovgivningen af og for 3F'ere
 • Ungdomsudvalg, Ligestillingsudvalg m.v.
 • Socialrådgiverordning
 • Efterløns- og pensionistklub
 • Gratis billetter til fodboldkampe i Superligaen
 
id-5