Von Støckens Understøttelsesfond

For postansatte medlemmer i 3F København. En mulighed for støtte i kritiske situationer.

Hvis du kommer i en særlig kritisk økonomisk situation i forbindelse med sygdom, skilsmisse eller anden social hændelse i privatlivet, er der mulighed for at søge støtte i Von Støckens Fond. Støtten gives som et mindre engangsbeløb, men i kritiske situationer kan også sådanne mindre beløb være af stor betydning.

For at kunne søge støtte, skal du være ansat i Post Danmark under 3F Københavns område. Ansøgningen skal udfærdiges af din chef, som fremsender ansøgningen til fonden. For nærmere information, ret da henvendelse til din tillidsrepræsentant, din chef, 3F København.

Fondens aktivitet

Fondens aktivitet er i henhold til fundatsen at anvende renterne af fondens kapital til understøttelse i særlige og påtrængende tilfælde for forhenværende tjenestemænd på særlige vilkår, samt tjenestemænd af postbudklassen i København.

Subsidiært kan renterne – i  tilfælde at disse ikke anvendes for ovennævnte medarbejdere – anvendes af medarbejdere af postbudklassen i København.

Der søges typisk om kr. 5.000,00 kr og i særlige tilfælde kr. 7.500,00.

 

 
id-5