Andet arbejde og bibeskæftigelse

Medlemmer kan have beskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen. Medlemmer som har bibeskæftigelse - fx undervisning – vil fortsat kunne varetage dette under konflikten. Det gælder dog ikke, hvis bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af forbundet eller af en anden lønmodtagerorganisation under LO.

 

 
id-6