Bliver nye medlemmer omfattet af konflikten?

Forbundets strejkevarsler omfatter ikke blot dem, der er medlemmer på det tidspunkt, hvor varslerne afgives, men også dem, der melder sig ind i varselsperioden eller efter, at strejken er trådt i kraft.

Medlemmer der er indmeldt i varselsperioden, vil således være omfattet af strejken ved dennes iværksættelse.

Medlemmer der indmeldes under strejken, vil være omfattet af strejken straks ved indmeldelsen.

 

 
id-6