Efterløn

Et medlem kan overgå til efterløn, selv om medlemmet er udelukket fra ret til dagpenge på grund af konflikt.

Et medlem på efterløn har mulighed for at være i beskæftigelse og vil på den pågældende arbejdsplads kunne blive omfattet af konflikt. Bliver medlemmet omfattet af konflikt, vil medlemmet i princippet stadig være berettiget til at få udbetalt efterløn, men medlemmet skal, så længe konflikten løber, have ydelseskortet belagt med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste fire uger inden konfliktens begyndelse.

 

 
id-6