Konfliktunderstøttelsen

Beløbet for fuldtidsmedlemmer er fastsat til max. dagpengesats som er 860 kr./dag For deltidsmedlemmer til og med 30 timer/uge er beløbet 573 kr./dag.

 

 
id-6