Kurser

-  for tillidsvalgte

Faglige kurser vil blive suspenderet, og udsat til efter konflikten er ophørt. Baggrunden for dette er, at tillidsvalgte er en vigtig del af konfliktberedskabet. 

                       

- i arbejdstiden

Der skelnes mellem kurser, som er påbegyndt, når konflikten bryder ud, og kurser, som er planlagt påbegyndt, mens konflikten verserer.

Påbegyndt kursus:

Har et medlem påbegyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har pågældende principielt pligt til at afbryde kurset. Det kan dog lokalt aftales med de faglige organisationer, at medlemmet kan fortsætte kurset. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset.

Påbegyndelse af kursus under konflikten:

Medlemmer kan ikke påbegynde et kursus, mens konflikten verserer.


 
id-6