SVU

Der må ikke udbetales SVU til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. 

Hvis medlemmet skal starte på uddannelsen med SVU samme dag som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber.

Retten til SVU bevares dog, hvis medlemmet er startet på uddannelse med SVU forud for konfliktens begyndelse. 

Et medlem som er beskæftiget på en konfliktramt virksomhed, og som deltager i et kursus med SVU med fuld løn på tidspunktet for konfliktens start, kan give besked om, at SVU’en fremover skal udbetales til personens NemKonto, hvis arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn på grund af konflikten.


 
id-6