Team Social og miljø

Alle medlemmer kan få rådgivning og vejledning af 3F Københavns socialrådgivere, der har tavshedspligt om din henvendelse.

Hvad kan du bruge socialrådgiverne til?

Du kan bruge socialrådgiverne, hvis du får problemer på grund af:

 • Arbejdsskade
 • Sygdom og barsel – et eksempel kan være, at kommunen stopper sygedagpengene, selvom du forsat er syg
 • Problemer med arbejdspladsfastholdelse
 • Hvis du ikke kan klare dit tidligere job kan det være, at du falder ind under reglerne om revalidering/omskoling, fleksjob og pension
 • Kontanthjælp.

Det kan være svært, at finde rundt i de mange regler og love, der er gældende og det er derfor vigtigt, at du kan drøfte din situation igennem med en, der har denne viden og som du er tryg ved. Da socialrådgiveren er ansat af fagforeningen og ikke betalt af den myndighed, der skal afgøre sagerne, har du bedre muligheder for, at du får den hjælp, du er berettiget til.

Socialrådgivernes opgave er:

 • At give medlemmerne en god orientering om rettigheder og pligter
 • At give en realistisk vurdering af sagsgange
 • At vurdere hjælpens omfang
 • At oplyse om eventuelle valgmuligheder imellem hjælpeformer
 • At forberede medlemmerne så de kan stille rigtige spørgsmål, hvis de skal henvende sig i kommunen
 • At hjælpe med kontakt til de offentlige myndigheder både telefonisk og skriftligt, samt klage over afgørelser, der er urimelige i forhold til lovgivningen.

Vi hjælper ikke med alt, men vi kan ofte fortælle dig, hvor du kan henvende dig og få råd og vejledning om de områder, som vi ikke vejleder i.

Træffetider:

Socialrådgiverne kan træffes telefonisk eller ved at bestille en tid til en samtale.

Du kan bestille tid til en samtale ved at ringe til vores reception på telefon 70 300 999 og bede om at tale med Social- og Miljøafdelingen.
 

 
id-5