Støtteudtalelser fra faglige klubber

Havnearbejdernes Klub

Havnearbejdernes Klub af 1980 støtter fuldt ud stilladsarbejdernes kamp mod social dumping.
Det er fuldstændig urimeligt at det åbenbart ikke er muligt for det officielle Danmark at stoppe svindlere og bedragere.
Det kan ikke være i nogens interesse, hverken arbejdsgivere eller arbejdstagere, at forholdene på de danske arbejdspladser ikke lever op til overenskomsten eller lovgivningen.
Vi vil altid bakke op om kampen for ordnede forhold på danske arbejdspladser.

På vegne af
Havnearbejdernes Klub af 1980
Per Hasager
Nævnsmand

3F Sømændenes Generalforsamling 2019

3F Sømændenes Generalforsamling sender Stilladsarbejdernes Landsklub de kammeratligste og solidariske hilsner.
Vi støtter jer i jeres forståelige kamp og demonstrationer mod underbetaling og social dumping, og for ordnede forhold på de danske byggepladser!
Vort eget erhverv, som sømænd på danske skibe, er gennem de seneste år ved lovgivning og i strid med internationale rettigheder, blevet overtaget af udenlandske underbetalte søfolk.
Jeres kamp mod EU's indre marked og dets famøse regel om arbejdskraftens fri bevægelighed, burde være hele den danske fagbevægelses kamp.

Fortsat god kamp!

Vedtaget på 3F Sømændenes Generalforsamling
København d. 4. december 2019

Sceneteknisk Forening
6. december 2019
Pressemeddelelse.

Stilladsarbejdernes aktion på Nørrebro i mandags.
Sceneteknisk Forening på Det Kongelige Teater støtter stilladsarbejdernes kamp for et retfærdigt arbejdsmarked.
Vi tager skarpt afstand fra brug af vold og hærværk og støtter uforbeholdent den legitime faglige kamp imod social dumping, som var formålet med stilladsklubbens aktion i mandags.
Danmark har ikke fortjent, at den danske models sikring af ordnede forhold og et konfliktfattigt arbejdsmarked bliver underløbet af grådige og uansvarlige arbejdsgivere, der udnytter sine ansatte, og sætter tryghed og sikkerhed over styr.

Sceneteknisk Forening
v/ Lars Schjørring Pedersen, tillidsrepræsentant
Jacob Højly Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant.

 

 
id-5