Unge under 18 år

Som ung under 18 år er der særlige rettigheder og krav, du skal være opmærksom på. Du skal som alle andre have en ansættelseskontrakt og du skal være opmærksom på, at dine forældre skal underskrive kontrakten.

Der findes særlige arbejdstidsregler, som du kan se af nedenstående skema.

Vær opmærksom på dine rettigheder. Mange arbejdsgivere forsøger at udnytte de unge og behandler jer dårligt. De sager vi oftest får omhandler:

  • Manglende løn og tillæg
  • Manglende ansættelseskontrakter
  • Arbejdstiden er på tider, der ikke er lovligt
  • Chikane og dårlig og nedværdigende behandling
  • Arbejde med forbudte maskiner

Som ung er det derfor vigtigt, at du melder dig i fagforening. Det koster kr. 30,00 at være medlem af 3F København, hvis du arbejder under 15 timer om ugen.

3F Ungdom har deres egen hjemmeside, hvor du helt sikkert vil kunne finde spændende læsning. Et kik forbi Jobpatruljens hjemmeside kan også være nyttigt.

Senest redigeret 8. august 2013

 

 
id-5